havlove - מטפלים בעזרת כלבים

איכו"ת
טיפול בעזרת כלבים ליחידים ובמסגרות טיפוליות
location3, location, map, marker, pin
תל אביב והמרכז
phone4, phone, contact, telephone, support, call
052-3277973
עופרי לייבל

עופרי לייבל
טיפול רגשי בעזרת כלבים
location3, location, map, marker, pin
באר שבע
phone4, phone, contact, telephone, support, call
054-9203104

טל אפריאט - מגע הכלב
מטפלת בעזרת כלבים, כלבנית טיפולית
location3, location, map, marker, pin
דרום הארץ ובבית הלקוח
phone4, phone, contact, telephone, support, call
050-8004579